• urządzanie ogrodów
  • projektowanie nawadniania
  • projektowanie terenów zieleni
  • projektowanie systemów nawadniania

Urządzanie ogrodów

  • Przygotowanie gleby

  • Niwelacja oraz kształtowanie terenu (skarpy, pagórki, wzniesienia, wgłębniki, obniżenia)

  • Nawierzchnie (ścieżki ogrodowe, miejsca na ognisko)

  • Zakładanie systemu automatycznego nawadniania

  • Budowa małej architektury i mebli ogrodowych (altany, trejaże, drewutnie, pergole, kratki, podesty)

  • Obsadzanie roślinami (drzewa, krzewy, kwiaty itp.)

  • Zakładanie trawników