• projektowanie ogrodów
 • projektowanie systemów nawadniających
 • projektowanie nawadniania
 • projektowanie terenów zieleni

Projektowanie

 • Inwentaryzacja stanu istniejącego

 • Koncepcje zagospodarowania ogrodu

 • Wizualizacja komputerowa (opcja)

 • Przedprojekt

 • Projekt finalny

 • Aranżacje bruków, ogrodzeń, małej architektury (altany, trejaże, drewutnie, donice, pergole, kratki, podesty)

 • Wykaz roślin

 • Kosztorys