• ogród francuski
  • ogrody francuskie

Ogród w stylu francuskim

Styl aranżacji ogrodu, charakterystyczny dla posiadłości barokowych. Powstał, jak sama nazwa wskazuje we Francji i szybko rozpowszechnił się po całej Europie. Czas jego dominacji był stosunkowo krótki, wyparły go inne formy architektury ogrodowej. Charakterystyczną cechą ogrodów francuskich (formalnych) jest symetria dwuboczna względem alejki głównej biegnącej przez środek ogrodu, a także równowaga, proporcja i teatralność. Drzewa i krzewy są równo przystrzyżone i uformowane. Często umieszczano w nim takie elementy dekoracyjne, jak rzeźby czy ozdobne ławki. Czasem usypywano także sztuczne pagórki lub kopce.